Οδηγοί

Τι είναι το αρχείο .DAT και πώς να το ανοίξετε στα Windows;

Το αρχείο DAT είναι ένα κοινό αρχείο γενικών δεδομένων που δημιουργήθηκε από διάφορες εφαρμογές. Οι χρήστες θα βρουν αυτό το αρχείο μορφής κανονικά στα λειτουργικά τους συστήματα Windows. Κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται τι είναι αυτό το αρχείο και ποια είναι η ανάγκη για αυτό το αρχείο. Λίγοι χρήστες θα θέλουν να δοκιμάσουν να ανοίξουν αυτά τα αρχεία για να ελέγξουν τα δεδομένα που περιέχει. Σε αυτό το άρθρο, θα μιλήσουμε για το τι είναι το αρχείο DAT και πώς να το ανοίξετε στα Windows.

Τι είναι το αρχείο .DAT στα Windows;

Το αρχείο DAT περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα που δημιούργησε το αρχείο. Τα δεδομένα στο αρχείο DAT θα έχουν τη μορφή κειμένου ή δυαδικής μορφής. Τις περισσότερες φορές το όνομα του αρχείου DAT θα δώσει την ιδέα για το συγκεκριμένο αρχείο, ωστόσο, μερικές φορές είναι δύσκολο να πει κανείς εάν τα δεδομένα είναι κείμενο, ταινίες, εικόνες ή κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που θα δημιουργήσουν ένα αρχείο DAT, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί / ανοίγει μόνο σε αυτήν την εφαρμογή και δεν μπορεί να ανοίξει χειροκίνητα από τον χρήστη.

Πώς να ανοίξετε το αρχείο .DAT στα Windows

Το άνοιγμα του αρχείου DAT εξαρτάται από τη φύση του αρχείου. Μερικές φορές είναι δύσκολο να πει κανείς τι είναι το αρχείο DAT, εκτός εάν έχει δημιουργηθεί από κάποιο λογισμικό που γνωρίζουν οι χρήστες. Το αρχείο DAT περιέχει δεδομένα σχετικά με κείμενο, βίντεο, διαμόρφωση ή εικόνες, επομένως το άνοιγμα του αρχείου εξαρτάται από τα δεδομένα που περιέχει. Εάν το αρχείο μπορεί να ανοίξει στην εφαρμογή, τότε θα ανοίξει η προεπιλεγμένη μέθοδο ανοίγματος στα Windows. Ωστόσο, τα περισσότερα αρχεία δεν μπορούν να ανοίξουν μέσω κανονικών διαδικασιών.

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος ανοίγματος είναι να ανοίξετε το αρχείο DAT με οποιαδήποτε εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου επειδή τις περισσότερες φορές περιέχει απλό κείμενο. Μερικές φορές το Notepad ++ μπορεί να εμφανίσει το αρχείο σε καλύτερη μορφή και όχι σε κανονικό σημειωματάριο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Ακόμα και αν τα δεδομένα δεν είναι απλό κείμενο, θα δείξει τουλάχιστον τι αφορά αυτό το αρχείο.

Ο έλεγχος της θέσης του αρχείου DAT μπορεί επίσης να ενημερώσει τον χρήστη για το τι μπορεί να είναι αυτό το αρχείο. Συνήθως, οι χρήστες μπορούν να βρουν το αρχείο .DAT μέσα στο φάκελο των παιχνιδιών τους. Αυτά τα αρχεία θα περιέχουν τα δεδομένα συγκεκριμένων τμημάτων του παιχνιδιού που μπορεί να είναι εικόνες, βίντεο ή οτιδήποτε φορτώνει το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Το τελευταίο είναι ότι ο χρήστης μπορεί επίσης να αλλάξει την επέκταση του αρχείου για να μετατρέψει το αρχείο DAT. Η μετατροπή του αρχείου DAT στη μορφή που σχετίζεται με τα δεδομένα που περιέχει θα διευκολύνει το άνοιγμα. Εάν το αρχείο περιέχει ορισμένα βίντεο, αλλάζοντας την επέκταση για .dat σε .mp4 θα μετατραπεί το αρχείο. Στη συνέχεια, ένας χρήστης μπορεί απλά να ανοίξει το αρχείο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων χωρίς προβλήματα.

Ετικέτες DAT